Vidnetestamente

Oprettelse af testamente under coronakrisen

I perioden til og med den 13. april 2020 holder mange notarkontorer lukkede. Det betyder, at testamenter ikke kan underskrives ved byretterne og færdiggøres som normalt. Men hvis du ønsker at oprette et testamente, kan du oprette et såkaldt vidnetestamente.

Et vidnetestamente er et testamente, hvor du selv opretter et skriftligt testamente og selv har ansvar for, at indholdet er gyldigt. Testamentet skal underskrives af to vidner, som du er bekendt med. De må ikke være begunstigede eller have en økonomisk interesse i at få oprettet testamentet. Vidnerne skal være indforståede med proceduren.

Hvis du opretter et vidnetestamente, kan det være en god idé at få hjælp ved en advokat og at få det påtegnet af notaren i byretten, når det igen bliver muligt.

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Kontakt advokat Karen Marie Jespersen på tlf. 69 13 71 19 eller e-mail kmj@bklaw.dk, hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp til oprettelse eller ændring af et testamente.

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Dødsfald og arv
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Skilsmissebørn - bopæl og samvær
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefællebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...

Parttimefitting