Fremtidsfuldmagt

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

I en fremtidsfuldmagt kan du på forhånd bestemme, hvem der skal kunne træffe hvilke beslutninger for dig, hvis du bliver ramt af sygdom som f.eks. demens, en hjerneblødning eller trafikskade og ikke længere er i stand til at tage vare på dine egne personlige og økonomiske forhold.

Det er aldrig for tidligt at få lavet en fremtidsfuldmagt, og det er vores advokaters klare anbefaling, at alle opretter en fremtidsfuldmagt.

Alle over 18 år kan oprette en fremtidsfuldmagt.

Fremtidsfuldmagten træder først i kraft, hvis du ikke længere selv er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Så længe du som fuldmagtsgiver selv er i stand til at varetage dine forhold, har fremtidsfuldmagten ingen virkning. Fremtidsfuldmagten er inaktiv og ”sover” i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Det er kun dig som fuldmagtsgiver, Familieretshuset og domstolene, der kan se fremtidsfuldmagten. Det er først, når Familieretshuset henter fremtidsfuldmagten og sætter den i kraft, at den får virkning og kan bruges af din fremtidsfuldmægtige.

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater på tlf. 87 22 80 80 eller e-mail familieretsadvokaten@bklaw.dk, hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp til oprettelse af en fremtidsfuldmagt.