Tvangsfjernelse af børn

Tvangsfjernelse af børn - få gratis advokatbistand

En tvangsfjernelse er en meget indgribende foranstaltning både for forældrene og for barnet, og derfor har både forældre og børn, som er fyldt 12 år, ret til gratis advokatbistand. Kommunen har pligt til at vejlede om retten til gratis advokatbistand i forbindelse med, at det besluttes, at sagen om tvangsfjernelse skal indbringes for Børn- og Ungeudvalget. 

Advokaten kan hjælpe med at påse, om kommunen har overholdt alle retningslinjer forud for indstillingen om tvangsfjernelse, herunder f.eks. om kravene til den børnefaglige undersøgelse, forældrekompetenceundersøgelse og handleplan er overholdt. Advokaten vil vejlede om klagemuligheder, og kan bistå dig under møder i Børn-og Ungeudvalget, Ankestyrelsen og i sidste ende i retten.  

Du har ret til selv at vælge, hvilken advokat du ønsker.

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsteam

Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater rådgiver både forældre og børn i forbindelse med sager om tvangsfjernelser af børn hos kommunen (Børn- og Ungeudvalget), Ankestyrelsen og retten.
Hvis du har spørgsmål om tvangsfjernelser eller har behov for hjælp til en konkret sag, er du velkommen til at kontakte vores familieretsteam.

Advokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller e-mail kmj@bklaw.dk 
Advokat Emma Hertel Theilmann, tlf. 69 13 71 47 eller eht@bklaw.dk
Advokat Christina Ruby, tlf. 69 13 71 64 eller cru@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Charlotte Snorre Beck, tlf. 69 13 71 65 eller cbe@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Sine Andreassen, tlf. 69 13 71 70 eller san@bklaw.dk

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Dødsfald og arv
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Skilsmissebørn - bopæl og samvær
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefællebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...

Parttimefitting