Testamente

Testamente - for at sikre arven efter dig

Det er vigtigt at vide, hvordan arven efter dig fordeles. Mange har svært ved at forholde sig til det, fordi det er et ubehageligt emne.

Dem, der typisk har behov for et testamente, er følgende:
•    Enlige uden ægtefælle eller børn
•    Ægtefæller eller enlige med børn, der ønsker, at børnenes arv skal være særeje og ikke deles med barnets ægtefælle i tilfælde af en skilsmisse
•    Sammenbragte familier med dine, mine og vores børn
•    Ugifte samlevende, da de ikke har arveret efter hinanden – uanset hvor længe de har boet sammen, eller om de har børn
•    Alle, der har særlige ønsker til arvens deling

Vores familieretseksperter tilbyder et uforpligtende telefonmøde omkring dine arveforhold. 

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsteam om testamente

Advokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller kmj@bklaw.dk 
Advokat Marie Rud Hansen, tlf. 69 13 71 64 eller mrh@bklaw.dk 
Advokat Eva Østerlund, tlf. 69 13 71 14 eller eos@bklaw.dk 
Advokat Emma Hertel Theilmann (på barsel), tlf. 69 13 71 47 eller eht@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Charlotte Beck, tlf. 69 13 71 65 eller cbe@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Sine Andreassen, tlf. 69 13 71 60 eller san@bklaw.dk

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Børnenes bopæl
Dødsfald og arv
Forældremyndighed
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Samvær med børn
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefældebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...

Arverækkefølgen

Arveloven bestemmer, hvem der arver efter dig, hvis du ikke opretter et testamente.
Arverækkefølgen er delt op i 3 arveklasser:

Læs om arverækkefølgen, arveklasser og oprettelse af testamente her...

 

Arver samlevende hinanden?

Samlevertestamente

Hvis I som samlevende ønsker at arve hinanden, skal I oprette et testamente. Og specielt hvis I har børn sammen, er det virkelig vigtigt, at I får tilgodeset hinanden i et testamente.

Læs mere om advokat Eva Østerlunds gode råd til, hvad I som samlevende kan gøre for at sikre hinanden jeres arv... 

Arver halvsøskende hinanden?

Arver halvsøskende hinanden?

Arveloven bestemmer, hvem der arver efter dig, hvis du ikke opretter et testamente.

Se arverækkefølgen her...

Donation og arv til velgørende organisationer

Regeringen har netop sendt et lovforslag i høring om en ændring af fondslovens regler, så det fremover bliver muligt for fonde at uddele de tilskud, de får i form af gaver og arv.

Læs mere om lovforslaget om arv til organisationer her...

Undgå at arv splitter familien

Arvestrid

Der er mange danskere, der har oplevet, at arv kan splitte familien. Arveretsadvokat Marie Rud Hansen fortæller om, hvornår og hvorfor man bør overveje at lave et testamente.

Læs Brockstedt-Kaalunds artikel om oprettelse af testamente her...

Hvad er boafgift?

Boafgift har erstattet den tidligere arveafgift.
Når en person er afgået ved døden, skal dødsboet betale en boafgift til statskassen.

Læs mere om boafgift / arveafgift her...

Boafgift og uskiftet bo

Hvis du som længstlevende ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo (og dermed ikke udrede arven til fællesbørn straks ved førstafdødes død), skal der ikke betales boafgift til staten i første omgang.

Læs om boafgift og uskiftet bo her...

Kortvarigt ægteskab – skal du dele hele din formue med din ægtefælle?

Når to mennesker bliver gift, indgår deres formuer herefter i et almindeligt formuefællesskab. Men har ægteskabet været kortvarigt, er det ikke sikkert, at formuerne skal deles lige.

Læs om formuedeling ved skilsmisse efter kortvarigt ægteskab...

Nye regler om børneopsparing

Skal dine børn eller børnebørns fremtid sikres med en børneopsparing?

Et flertal i Folketinget har vedtaget et lovforslag, der fordobler det beløb, som forældre og bedsteforældre kan indsætte på en børneopsparing for, at barnet har kapital til boligindskud eller andet.

Læs om de nye regler om børneopsparing her...