Testamente

Testamente - for at sikre arven efter dig

Det er vigtigt at vide, hvordan arven efter dig fordeles. Mange har svært ved at forholde sig til det, fordi det er et ubehageligt emne.

Dem, der typisk har behov for et testamente, er følgende:
•    Enlige uden ægtefælle eller børn
•    Ægtefæller eller enlige med børn, der ønsker, at børnenes arv skal være særeje og ikke deles med barnets ægtefælle i tilfælde af en skilsmisse
•    Sammenbragte familier med dine, mine og vores børn
•    Ugifte samlevende, da de ikke har arveret efter hinanden – uanset hvor længe de har boet sammen, eller om de har børn
•    Alle, der har særlige ønsker til arvens deling

Vores familieretseksperter tilbyder et uforpligtende telefonmøde omkring dine arveforhold. 

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsteam om testamente

Advokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller kmj@bklaw.dk 
Advokat Marie Rud Hansen, tlf. 69 13 71 64 eller mrh@bklaw.dk 
Advokat Eva Østerlund (på barsel), tlf. 69 13 71 14 eller eos@bklaw.dk 
Advokat Emma Hertel Theilmann (på barsel), tlf. 69 13 71 47 eller eht@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Charlotte Beck, tlf. 69 13 71 65 eller cbe@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Sine Andreassen, tlf. 69 13 71 70 eller san@bklaw.dk

Context Content Box: 
Arverækkefølgen
Arverækkefølgen

Arveloven bestemmer, hvem der arver efter dig, hvis du ikke opretter et testamente. Læs om arverækkefølgen, arveklasser og oprettelse af testamente her...

Undgå at arv splitter familien
Arvestrid

Der er mange danskere, der har oplevet, at arv kan splitte familien. Læs om arvestrid og oprettelse af testamente her...

Arver samlevende hinanden?
Arver samlevende hinanden?

Hvis I som samlevende ønsker at arve hinanden, skal I oprette et testamente - og specielt hvis I har børn sammen. Læs mere om, hvad I som samlevende kan gøre for at sikre hinanden jeres arv...

Arver halvsøskende hinanden?
Arver halvsøskende hinanden?

Arveloven bestemmer, hvem der arver efter dig, hvis du ikke opretter et testamente. Se arverækkefølgen her...

Kortvarigt ægteskab
Kortvarigt ægteskab

Hvis et ægteskab har været kortvarigt, er det ikke sikkert, at formuerne skal deles lige. Læs om formuedeling efter kortvarigt ægteskab...

Regler om børneopsparing
Børneopsparing

Mange forældre og bedsteforældre opretter med glæde en børneopsparing til et barn/barnebarn, så barnet har kapital til boligindskud eller andet. Læs om reglerne for børneopsparing her...

Donation til velgørende organisationer
Donation til velgørende organisationer

Mange ser det som en fordel at donere en del af deres formue til velgørende organisationer og at tilgodese dem i deres testamente. Læs om donation og arv til organisationer her...

Konfirmationsgaven
Konfirmation

Konfirmander har fri råderet over de penge, som de får i konfirmationsgave. Gavegiveren kan dog begrænse råderetten ved anvendelse af værgemålslovens regler. Læs mere om konfirmationsgaver her...

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Børnenes bopæl
Dødsfald og arv
Forældremyndighed
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Samvær med børn
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefældebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...

Hvad er boafgift?

Boafgift

Boafgift har erstattet den tidligere arveafgift. Når en person er afgået ved døden, skal dødsboet betale en boafgift til statskassen.

Læs mere om boafgift / arveafgift her...

Boafgift og uskiftet bo

Boafgift og uskiftet bo

Hvis du som længstlevende ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo, skal der ikke betales boafgift til staten i første omgang.

Læs om boafgift og uskiftet bo her...

Tilmeld dig vores nyhedsservice!

Tilmeld dig vores nye nyhedsservice og få gode råd og ny viden fra vores advokater om aktuelle juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice her...

Det Gode Testamente

Brockstedt-Kaalund samarbejder med Det Gode Testamente.

Det Gode Testamente

Det Gode Testamente er et samarbejde mellem 33 velgørende organisationer, der er gået sammen for at gøre det nemmere for dig, der overvejer at testamentere til velgørenhed.

Få inspiration og viden samt læs om muligheden for at få tilskud til oprettelse af et testamente på www.detgodetestamente.dk

Parttimefitting