Skilsmissesystem

Nyt skilsmissesystem

Advokat Karen Marie Jespersen, som er leder af kontorets Familieretsteam og medlem af bestyrelsen i Danske Familieadvokater forklarer, at der nu er et nyt skilsmissesystem.

Statsforvaltningen er lukket, og dørene er åbnet i det nye Familieretshuset og Familieretten. Med skiftet følger en række nye tiltag for forældre og børn i skilsmissesituationer.

Familieretsadvokat Karen Marie Jespersen fortæller, at ordet ”Statsforvaltningen” ikke for alle forældre er forbundet med noget positivt, da mange har en oplevelse af, at kommunikationen med Statsforvaltningen har været besværlig og langsom, ligesom almindelig sund fornuft heller ikke altid synes at være i fokus.

Der håbes på bedre tider i det nye Familieretshus, som til en vis grad fungerer som Statsforvaltningen.
Men der er også en række nye initiativer, som skal gøre processen omkring skilsmisser bedre.

Få overblikket her:

1) Familier screenes
En af de helt store ændringer er, at familier, som kommer i kontakt med Familieretshuset i sager om samvær, bopæl og forældremyndighed, skal gennem en obligatorisk screening.
”Med det nye system forsøger man så tidligt som muligt at tilrettelægge forløbet efter den enkelte familie”, forklarer Karen Marie Jespersen. Der screenes for risikofaktorer som vold, misbrug og psykisk sygdom, ligesom konfliktniveauet blandt forældrene kortlægges.
Sagen placeres efter screeningen i en af tre kategorier: enkle sager, sager med konfliktniveau og sager med sociale faktorer og højt konfliktniveau.

2) Nyt retssystem
Ud over Familieretshuset opstår også en ny familieret, som ligger i byretterne.
- Her træffer en dommer afgørelse i komplekse sager, hvor konflikten er stor, og hvor der er flere problemer samtidig - eksempelvis vold eller misbrug, oplyser Børne- og Socialministeriet.
I dag ligger alle afgørelser om samvær hos Statsforvaltningen, mens retten træffer afgørelse om bopæl og forældremyndighed.
Med det nye system rykker de indgribende samværsbeslutninger i retten.
Det kan være sager, hvor den ene forælder ikke vil efterleve myndighedernes afgørelse om samvær eller forældremyndighed og derfor tilbageholder barnet.

3) Mere fokus på børnene
Et af de helt store fokuspunkter i det nye familieretssystem er børnene. 
I Statsforvaltningen er skilsmissebørnene kun blevet hørt, hvis det har haft en betydning for afgørelsen af forældrenes sag. 
I det nye system oprettes en særskilt børneenhed, hvor børnene bliver tilbudt en kontaktperson.
Det er som udgangspunkt frivilligt for forældrene, om de ønsker en ekstra voksenstøtte til deres børn.
Men hvis Familieretshuset vurderer, at der er behov for en kontaktperson til barnet, kan Familieretshuset beslutte, at der skal en på. Der bliver også oprettet en hjemmeside, som er rettet direkte mod børn af skilsmisseforældre, ligesom børneenheden blandt andet også vil tilbyde børnene at deltage i børnegrupper.

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Har du spørgsmål til det nye system eller brug for hjælp omkring skilsmisse, børn, samvær, forældre-myndighed med videre, så er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialiserede famlieretsadvokater.

Advokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller kmj@bklaw.dk 
Advokat Emma Hertel Theilmann, tlf. 69 13 71 47 eller eht@bklaw.dk
Advokat Christina Ruby, tlf. 69 13 71 64 eller cru@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Charlotte Beck, tlf. 69 13 71 65 eller cbe@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Sine Andreassen, tlf. 69 13 71 70 eller san@bklaw.dk

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Dødsfald og arv
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Skilsmissebørn - bopæl og samvær
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefællebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...

Parttimefitting