Børnenes bopæl

Skilsmissebørn - bopæl og samvær

Hvis I som forældre går fra hinanden, bliver separeret eller skilt, skal I finde ud af, hvem af jer børnene skal bo hos. Der er nemlig kun en af jer, der kan være ”bopælsforælder”, og den anden skal være ”samværsforælder”. Den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos, er bopælsforælderen, og den anden er samværsforælderen.

Selvom I har fælles forældremyndighed, er der forskel på at være bopælsforælder (dvs. den forælder, hvor børnene har deres adresse) og samværsforælder.

Bopælsforældre

Som bopælsforælder har du rettigheder og forpligtelser, som samværsforælderen ikke har. Bopælsforælderen kan f.eks. flytte til en anden by med jeres barn, og bopælsforælderen vælger vuggestue og børnehave. Bopælsforælderen modtager børne- og familieydelsen fra det offentlige. Bopælsforælderen betaler udgifterne til barnets institution, fritidsaktiviteter m.v. Bopælsforælderen kan desuden søge om børnebidrag fra samværsforælderen, hvis samværsforælderen ikke opfylder sin forsørgelsespligt på anden vis. 

Samværsforældre

Den forælder, som børnene ikke har adresse ved, er samværsforælderen og har ret til samvær med børnene. 
 

Skemaet nedenfor belyser sondringen mellem de forskellige beslutningsbeføjelser:

Delt bopæl

Forældre, der ikke bor sammen, kan aftale, at deres børn har delt bopæl. Men delt bopæl er alene noget, der kan aftales, og det forudsætter derfor, at forældrene er enige om det. En aftale om delt bopæl kræver ikke, at man har en 7/7-samværsordning for barnet. 

Hvis forældrene på et senere tidspunkt bliver uenige om noget vedrørende barnet, skal aftalen om delt bopæl ophæves for, at man kan få hjælp ved Familieretshuset.

Læs mere om reglerne omkring delt bopæl her...

Ændring af barnets bopæl

En forælder, der vil ændre sin eller barnets bopæl til et andet sted her i landet, skal underrette den anden forælder herom senest 6 uger før flytningen. Varslet giver blandt andet den anden forælder mulighed for at starte en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær inden flytningen.

Uenighed om bopæl

Hvis I ikke kan blive enige om, hvor barnet skal bo, skal I kontakte Familieretshuset. Hvis I fortsat ikke kan nå til enighed med Familieretshusets hjælp, kan I bede dem om at sende jeres sag i retten. Det er nemlig kun retten, der endegyldigt kan bestemme og træffe afgørelse om barnets bopæl. Hvis barnet er ca. 6 år, vil barnet blive hørt, inden retten træffer sin afgørelse.

Uenighed om samvær

Kan I ikke selv blive enige om omfanget af samværet, er det Familieretshuset, der bestemmer samværets omfang. Brockstedt-Kaalund deltager ofte i møder hos Familieretshuset vedr. samvær, og vi har flere succeshistorier herfra, hvor vi har været medvirkende til, at forældrene selv har indgået en aftale om samvær, selvom de er endt i Familieretshuset. Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater bistår også med rådgivning og forberedelse til mødet i Familieretshuset, hvor du bliver klædt på til selv at møde i Familieretshuset uden en advokat. Det er vores helt klare oplevelse, at det er bedst for børnene, hvis forældrene selv kan blive enige om samværet – evt. med hjælp fra en advokat som mægler – og ikke at Familieretshuset træffer afgørelse om samværet.

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsteam

Sager om bopælsforældre og samværsforældre er oftest følelsesmæssigt meget vanskelige for de involverede parter. I vores familieteam ved Brockstedt-Kaalund er vi vant til at håndtere situationer, som er følelsesmæssigt svære og med et højt konfliktniveau, hvor vi forsøger at være konfliktnedtrappende. Vi rådgiver dig som forælder og varetager dine interesser bedst muligt, men samtidig sætter vi en ære i altid at forsøge at tage udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet/børnene.

Hvis du har nogle spørgsmål omkring børns bopæl eller behov for hjælp til en konkret sag, er du velkommen til at kontakte Brockstedt-Kaalunds familieretsteam.

Advokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller kmj@bklaw.dk 
Advokat Emma Hertel Theilmann, tlf. 69 13 71 47 eller eht@bklaw.dk
Advokat Christina Ruby, tlf. 69 13 71 64 eller cru@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Charlotte Snorre Beck, tlf. 69 13 71 65 eller cbe@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Sine Andreassen, tlf. 69 13 71 70 eller san@bklaw.dk

Context Content Box: 
Samværsregler under COVID-19-krisen
Samværsregler under COVID-19 krisen

Skilsmisseforældre skal også under Danmarks ”nedlukning” pga. coronavirus overholde gældende aftaler og afgørelser omkring samvær med deres fælles barn. Læs om samværsreglerne her...

Forældremyndighed
Forældremyndighed

Hvis I går fra hinanden, vil I fortsat have fælles forældremyndighed - medmindre det ikke er til barnets bedste. Læs mere om forældremyndighed her...

Deleordninger
Deleordning

Vores familieretsadvokater har en række råd for at sikre en velfungerende deleordning, der etableres for barnets skyld. Læs mere om deleordninger her...

Feriesamvær
Feriesamvær

Mellem skilsmisseforældre kan der opstå uenighed om rejser til udlandet, og hvem der må tage sit barn med på ferie. Læs mere om at tage skilsmissebørn med på udenlandsrejse...

Skilsmissebørn og skolevalg
Skolevalg

Det er begge forældremyndighedsindehavere, der skal være enige om, hvor deres fælles barn skal gå i skole. Læs, hvordan reglerne om skolevalg er....

Julefred - også i skilsmissefamilier
Julefred - også i skilsmissefamilier

I nogle brudte og sammenbragte familier er forældrene ikke så gode til at samarbejde, så både børn og voksne får en hyggelig jul. Få 4 tips til, hvordan du kan sikre julefreden her...

Advokatens 3 gode råd ved skilsmisse
Skilsmissefamilie

Januar er ofte trist og grå – særligt for de familier, hvor juleferiens intensive samvær har kastet lys over problemfyldte forhold. Læs advokatens 3 gode råd, hvis I skal skilles...

Familierettens behandling af retssager

Når Familieretshuset ikke har kunnet træffe afgørelse i en sag om forældremyndighed og børns bopæl, bliver sagen indbragt for Familieretten. Læs mere om procedurerne her...

Børnebidragssatser 2020
Børnebidrag

Hvis en forælder ikke bor sammen med sit barn, og samværet er mindre end en 7/7 eller 8/6 samværsordning, skal han/hun betale børnebidrag. Se børnebidragssatserne for 2020 her...

Delt bopæl
Delt bopæl

Forældre, der ikke bor sammen, kan aftale, at deres børn har delt bopæl. Det forudsætter dog, at begge forældre er enige om det.
Læs om delt bopæl her...

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Dødsfald og arv
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Skilsmissebørn - bopæl og samvær
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefællebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...

Konfliktnedtrappende juridisk skilsmisserådgivning

En skilsmisse påvirker ikke bare de to, der går fra hinanden. Især børnene bliver påvirket, når deres forældre går fra hinanden. Der kan være meget “sparet” ved ikke bare at kæmpe for sine rettigheder og nedkæmpe sin eks. Det er ikke altid prisen værd at få ret.

Hos Brockstedt-Kaalunds familieretsteam tror vi på, at vi kan være med til at sikre en hurtigere løsning af din sag, hvor der er fokus på, at den juridiske rådgivning skal være løsningsorienteret og tilrettelagt, så sandsynligheden for en optrapning af konflikterne nedsættes. Vi tror på, at de bedste løsninger er dem, vi finder i fællesskab.

Læs mere om konfliktnedtrappende juridisk skilsmisserådgivning her...