Skilsmisse

Skilsmisse & separation

Alle har krav på separation, også selvom den anden ægtefælle ikke vil være med til det. Ægtefæller kan kun blive skilt med det samme, hvis de er enige om at blive skilt. Er ægtefællerne ikke enige, skal de være separeret i et halvt år, hvor samlivet ikke genoptages, og herefter kan ægtefællerne blive skilt. Skilsmissen sker dog ikke automatisk efter de 6 måneders separation, og man skal derfor huske at søge om skilsmisse, når de 6 måneder er gået.

Det er ikke muligt at blive skilt med det samme, hvis ægtefællerne har mindreårige fællesbørn, heller ikke selvom ægtefællerne er enige om skilsmisse. Hvis der er mindreårige børn, skal forældrene gennemgå en refleksionsperiode på 3 måneder, hvor forældrene skal gennemføre et online kursus i samarbejde efter skilsmisse.

Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater anbefaler som udgangspunkt, at ægtefæller, der har mindreårige børn, søger om separation i stedet for skilsmisse. Det vil dog altid være en konkret vurdering, og derfor anbefaler vi, at du søger rådgivning hos advokat om, hvad der er hensigtsmæssigt i din situation.

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsteam om skilsmisse og separation

Advokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller kmj@bklaw.dk 
Advokat Emma Hertel Theilmann, tlf. 69 13 71 47 eller eht@bklaw.dk
Advokat Christina Ruby, tlf. 69 13 71 64 eller cru@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Charlotte Snorre Beck, tlf. 69 13 71 65 eller cbe@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Sine Andreassen, tlf. 69 13 71 70 eller san@bklaw.dk

Context Content Box: 
Advokatens 3 gode råd ved skilsmisse
Skilsmissefamilie

Januar er ofte trist og grå – særligt for de familier, hvor juleferiens intensive samvær har kastet lys over problemfyldte forhold. Læs advokatens 3 gode råd, hvis I skal skilles...

Ægtefællebidrag
Ægtefællebidrag

Hvis du bliver skilt, kan der komme ægtefællebidrag på tale. Læs mere om ægtefællebidrag her...

Kortvarigt ægteskab
Kortvarigt ægteskab

Hvis et ægteskab har været kortvarigt, er det ikke sikkert, at formuerne skal deles lige. Læs om formuedeling efter kortvarigt ægteskab...

Overdragelse af fast ejendom
Overdragelse af fast ejendom

Hvis den ene ægtefælle skal overtage det fælles hus efter en skilsmisse, er det vigtigt at sørge for, at der er lavet en skriftlig aftale. Læs om reglerne omkring overdragelse af fast ejendom...

Deling af andelsbolig ved skilsmisse
Deling af andelsbolig ved skilsmisse

Når ægtefæller, der bor i andelsbolig, skal skilles, gælder der nogle særlige regler. Læs om deling af andelsbolig ved skilsmisse her...

Pension ved skilsmisse
Pension ved skilsmisse

Ved skilsmisse er det vigtigt, at du gennemgår dine pensioner igen og tjekker, hvem der står som begunstiget. Læs mere om pension ved skilsmisse her...

 

Bodeling
Bodeling ved skilsmisse

Ved en skilsmisse skal jeres formue deles, hvilket kan være en kompliceret process. Læs mere om bodeling her...

Straks-skilsmisse
Straks-skilsmisse

Ægtepar med mindreårige børn kan igen blive skilt med det samme uden at skulle gennemgå en såkaldt refleksionsperiode på 3 måneder. Læs mere om straksskilsmisse og loven om refleksionsperioden her...

Forældremyndighed
Forældremyndighed

Hvis I går fra hinanden, vil I fortsat have fælles forældremyndighed - medmindre det ikke er til barnets bedste. Læs mere om forældremyndighed her...

Skilsmissebørn - bopæl og samvær
Barnets bopæl efter skilsmisse

Hvis I har børn sammen og skal skilles, skal I afgøre, hvem der skal være bopælsforælder og samværsforælder. Læs mere om børns bopæl og samvær med børn ved skilsmisse her...

Husk at tjekke dine arveforhold
Arv

Efter en skilsmisse bør du gennemgå dine arveforhold, så du sikrer, at din arv fordeles, som du ønsker. Læs mere om arveforhold og testamente her...

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Dødsfald og arv
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Skilsmissebørn - bopæl og samvær
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefællebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...

Gode råd til økonomien ved skilsmisse

Familieretsadvokat Karen Marie Jespersen ved Brockstedt-Kaalund giver gode råd til økonomi og skilsmisse i et videoklip fra Jyske Bank.

Se videoklippet om økonomi og skilsmisse ved klik her eller på billedet nedenfor.

 

Tilmeld dig vores nyhedsservice!

Tilmeld dig vores nye nyhedsservice og få gode råd og ny viden fra vores advokater om aktuelle juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice her...

Konfliktnedtrappende juridisk skilsmisserådgivning

En skilsmisse påvirker ikke bare de to, der går fra hinanden. Især børnene bliver påvirket, når deres forældre går fra hinanden. Der kan være meget “sparet” ved ikke bare at kæmpe for sine rettigheder og nedkæmpe sin eks. Det er ikke altid prisen værd at få ret.

Hos Brockstedt-Kaalunds familieretsteam tror vi på, at vi kan være med til at sikre en hurtigere løsning af din sag, hvor der er fokus på, at den juridiske rådgivning skal være løsningsorienteret og tilrettelagt, så sandsynligheden for en optrapning af konflikterne nedsættes. Vi tror på, at de bedste løsninger er dem, vi finder i fællesskab.

Læs mere om konfliktnedtrappende juridisk skilsmisserådgivning her...