Skilsmisse

Skilsmisse & separation

Ved separation og skilsmisse skal der være enighed om vilkårene, f.eks. om der skal betales ægtefællebidrag, hvem der skal fortsætte lejemålet af en lejebolig, og hvem der skal have forældremyndigheden. 

Alle har krav på separation, også selvom den anden ægtefælle ikke vil være med til det. Man kan kun blive skilt med det samme, hvis man er enige om det. Ellers skal man være separeret i et halvt år først, hvor samlivet ikke har været genoptaget.

Brockstedt-Kaalunds familieadvokater bistår med rådgivning omkring separation og skilsmisse, og vi kan give dig en vurdering af dine muligheder, herunder om der skal betales ægtefællebidrag eller ej.

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsteam om skilsmisse og separation

Advokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller kmj@bklaw.dk 
Advokat Marie Rud Hansen, tlf. 69 13 71 64 eller mrh@bklaw.dk 
Advokat Eva Østerlund (på barsel), tlf. 69 13 71 14 eller eos@bklaw.dk 
Advokat Emma Hertel Theilmann (på barsel), tlf. 69 13 71 47 eller eht@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Charlotte Beck, tlf. 69 13 71 65 eller cbe@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Sine Andreassen, tlf. 69 13 71 70 eller san@bklaw.dk

 
 
Context Content Box: 
Advokatens 3 gode råd ved skilsmisse
Skilsmissefamilie

Januar er ofte trist og grå – særligt for de familier, hvor juleferiens intensive samvær har kastet lys over problemfyldte forhold. Læs advokatens 3 gode råd, hvis I skal skilles...

Ægtefællebidrag
Ægtefællebidrag

Hvis du bliver skilt, kan der komme ægtefællebidrag på tale. Læs mere om ægtefællebidrag her...

Kortvarigt ægteskab
Kortvarigt ægteskab

Hvis et ægteskab har været kortvarigt, er det ikke sikkert, at formuerne skal deles lige. Læs om formuedeling efter kortvarigt ægteskab...

Overdragelse af fast ejendom
Overdragelse af fast ejendom

Hvis den ene ægtefælle skal overtage det fælles hus efter en skilsmisse, er det vigtigt at sørge for, at der er lavet en skriftlig aftale. Læs om reglerne omkring overdragelse af fast ejendom...

Deling af andelsbolig ved skilsmisse
Deling af andelsbolig ved skilsmisse

Når ægtefæller, der bor i andelsbolig, skal skilles, gælder der nogle særlige regler. Læs om deling af andelsbolig ved skilsmisse her...

Pension ved skilsmisse
Pension ved skilsmisse

Ved skilsmisse er det vigtigt, at du gennemgår dine pensioner igen og tjekker, hvem der står som begunstiget. Læs mere om pension ved skilsmisse her...

 

Bodeling
Bodeling ved skilsmisse

Ved en skilsmisse skal jeres formue deles, hvilket kan være en kompliceret process. Læs mere om bodeling her...

Forældremyndighed
Forældremyndighed

Hvis I går fra hinanden, vil I fortsat have fælles forældremyndighed - medmindre det ikke er til barnets bedste. Læs mere om forældremyndighed her...

Skilsmissebørn - bopæl og samvær
Barnets bopæl efter skilsmisse

Hvis I har børn sammen og skal skilles, skal I afgøre, hvem der skal være bopælsforælder og samværsforælder. Læs mere om børns bopæl og samvær med børn ved skilsmisse her...

Husk at tjekke dine arveforhold
Arv

Efter en skilsmisse bør du gennemgå dine arveforhold, så du sikrer, at din arv fordeles, som du ønsker. Læs mere om arveforhold og testamente her...

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Børnenes bopæl
Dødsfald og arv
Forældremyndighed
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Samvær med børn
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefældebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...

Gode råd til økonomien ved skilsmisse

Familieretsadvokat Karen Marie Jespersen ved Brockstedt-Kaalund giver gode råd til økonomi og skilsmisse i et videoklip fra Jyske Bank.

Se videoklippet om økonomi og skilsmisse ved klik her eller på billedet nedenfor.

 

Tilmeld dig vores nyhedsservice!

Tilmeld dig vores nye nyhedsservice og få gode råd og ny viden fra vores advokater om aktuelle juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice her...

Konfliktnedtrappende juridisk skilsmisserådgivning

En skilsmisse påvirker ikke bare de to, der går fra hinanden. Især børnene bliver påvirket, når deres forældre går fra hinanden. Der kan være meget “sparet” ved ikke bare at kæmpe for sine rettigheder og nedkæmpe sin eks. Det er ikke altid prisen værd at få ret.

Hos Brockstedt-Kaalunds familieretsteam tror vi på, at vi kan være med til at sikre en hurtigere løsning af din sag, hvor der er fokus på, at den juridiske rådgivning skal være løsningsorienteret og tilrettelagt, så sandsynligheden for en optrapning af konflikterne nedsættes. Vi tror på, at de bedste løsninger er dem, vi finder i fællesskab.

Læs mere om konfliktnedtrappende juridisk skilsmisserådgivning her...

Parttimefitting