Samvær med børn - hvis I skal skilles

Den forælder, som børnene ikke har adresse ved, er samværsforælderen og har ret til samvær med børnene. Kan I ikke selv blive enige om omfanget af samværet, er det Statsforvaltningen, der bestemmer samværets omfang.

Brockstedt-Kaalund deltager ofte i møder hos Statsforvaltningen vedr. samvær, og vi har flere succeshistorier herfra, hvor vi har været medvirkende til, at forældrene selv har indgået en aftale om samvær, selvom de er endt i Statsforvaltningen.

Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater bistår også med rådgivning og forberedelse til mødet i Statsforvaltningen, hvor du bliver klædt på til selv at møde i Statsforvaltningen uden en advokat.

Det er vores helt klare oplevelse, at det er bedst for børnene, hvis forældrene selv kan blive enige om samværet – evt. med hjælp fra en advokat som mægler – og ikke at Statsforvaltningen træffer afgørelse om samværet.

Disse sager er oftest følelsesmæssigt meget vanskelige for de involverede parter. I vores familieteam ved Brockstedt-Kaalund er vi vant til at håndtere situationer, som er følelsesmæssigt svære og med et højt konfliktniveau, hvor vi forsøger at være konfliktnedtrappende. Vi rådgiver dig som forælder og varetager dine interesser bedst muligt, men samtidig sætter vi en ære i altid at forsøge at tage udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet/børnene.

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsteam om skilsmisse

Advokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller kmj@bklaw.dk 
Advokat Marie Rud Hansen, tlf. 69 13 71 64 eller mrh@bklaw.dk 
Advokat Eva Østerlund, tlf. 69 13 71 14 eller eos@bklaw.dk 
Advokat Emma Hertel Theilmann (på barsel), tlf. 69 13 71 47 eller eht@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Charlotte Beck, tlf. 69 13 71 65 eller cbe@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Sine Andreassen, tlf. 69 13 71 60 eller san@bklaw.dk

 

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Børnenes bopæl
Dødsfald og arv
Forældremyndighed
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Samvær med børn
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefældebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...

Advokatens 3 gode råd ved skilsmisse

Skilsmissebørn

Januar er ofte trist og grå – særligt for de familier, hvor juleferiens intensive samvær har kastet lys over problemfyldte forhold – og mor og far tager konsekvensen i januar ved at gå hver til sit.

Læs advokatens 3 gode råd, hvis I skal skilles...

Feriesamvær

Mellem skilsmisseforældre kan der opstå uenighed om rejser til udlandet, og hvem der må tage sit barn med på ferie.

Læs mere om forældremyndighed og dine rettigheder til at tage dit barn med på en udenlandsrejse...
 

Børnebidrag 2019

Hvis en forælder ikke bor sammen med sit barn og er samværet mindre end en 7/7 eller 8/6 samværsordning, skal han/hun betale børnebidrag.

Størrelsen reguleres hvert år. Du skal selv være opmærksom på, om du betaler eller modtager det rigtige beløb.

Læs mere og se bidragssatserne for 2019 her...

Julefred - også i skilsmissefamilier

Julefred

Mange fraskilte forældre er rigtig gode til at samarbejde omkring julen, så deres skilsmissebørn får en hyggelig jul sammen med begge forældre og begge forældres familier. Men i nogle brudte og sammenbragte familier volder juleferien dog en del udfordringer.
 

Få 4 tips til, hvordan du kan sikre julefreden i en skilsmissefamilie...

Hvilken deleordning er bedst?

Der er mange klare holdninger og meninger om deleordninger. Familieretsadvokat Karen Marie Jespersen ved Brockstedt-Kaalund fortæller om sine oplevelser med deleordninger og rådgiver forældre i den forbindelse.

Læs Brockstedt-Kaalunds artikel om deleordninger her...

Hvad er forskellen på at være bopælsforælder og samværsforælder?

Nogle gange kan det være svært at gennemskue, hvilke rettigheder en bopældsforælder har, og hvilke en samværsforælder har.

Læs familieretsadvokaternes artikel om, hvad forskellen er på at være en bopælsforælder og en samværsforælder...

Skilsmissebørn og skolevalg

Skilsmisse og skolevalg

Det er begge forældremyndighedsindehavere, der skal være enige om, hvor deres fælles barn skal gå i skole.

Læs, hvordan reglerne er, hvis forældrene er uenige om skolevalget....