Samlivsophævelse

Samlivsophævelse - når du og din samlever går fra hinanden

Der gælder ingen regler for, hvordan jeres formue skal deles, hvis du og din samlever går fra hinanden. 

Køber I et hus sammen og/eller blander I jeres økonomi sammen, er det nødvendigt at få lavet en samejeoverenskomst og samlivsaftale for at forebygge eventuelle konflikter omkring huset og jeres økonomi i øvrigt, hvis I senere går fra hinanden. 

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsteam om samlivsophævelse

Advokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller kmj@bklaw.dk 
Advokat Emma Hertel Theilmann , tlf. 69 13 71 47 eller eht@bklaw.dk
Advokat Christina Ruby, tlf. 69 13 71 64 eller cru@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Charlotte Snorre Beck, tlf. 69 13 71 65 eller cbe@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Sine Andreassen, tlf. 69 13 71 70 eller san@bklaw.dk

Context Content Box: 
Arver samlevende hinanden?
Arver samlevende hinanden?

Hvis I som samlevende ønsker at arve hinanden, skal I oprette et testamente - og specielt hvis I har børn sammen. Læs mere om, hvad I som samlevende kan gøre for at sikre hinanden jeres arv...

Formuedeling ved samlivsophævelse
Formuedeling ved samlivsophævelse

Der findes ingen regler og love, som regulerer et brud mellem samlevere - heller ikke en deling af formuen ved samlivsophævelse. Læs om formuedeling ved samlivsophævelse her...

Pension ved samlivsophævelse
Pension ved samlivsophævelse

Når du og din partner går fra hinanden, er det vigtigt, at du gennemgår dine pensioner igen og tjekker, hvem der står som begunstiget. Læs mere om pension ved skilsmisse her...

Forældremyndighed
Forældremyndighed

Hvis I går fra hinanden, vil I fortsat have fælles forældremyndighed - medmindre det ikke er til barnets bedste. Læs mere om forældremyndighed her...

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Dødsfald og arv
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Skilsmissebørn - bopæl og samvær
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefællebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...