Pensioner

Ved skilsmisse beholder hver ægtefælle sine egne rimelige pensioner. Hvis pensionen ikke er ”rimelig”, det vil sige, der er tale om ekstraopsparing, skal den indgå i deling af fællesboet. Det kan ofte være en vanskelig juridisk vurdering, hvornår en pension er rimelig eller ej, og om den skal indgå i fællesboet eller ej. Endvidere skal der foretages en vurdering af, om den dårligst stillede ægtefælle har krav på kompensation som følge af den store forskel i pensionsopsparingerne.

Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater har stor erfaring med pensioners behandling i forbindelse med skilsmisse, og det er vores oplevelse, at pensioner udgør en stor del af formuen i et ægteskab, men at mange ægtefæller aldrig har forholdt sig til pensionernes deling ved en eventuel skilsmisse.  

Det er en god idé på forhånd at tage stilling til, hvordan I pensionsmæssigt ønsker at være stillet. Det kan man bestemme i en ægtepagt.

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsteam om pensioner

Advokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller kmj@bklaw.dk 
Advokat Marie Rud Hansen, tlf. 69 13 71 64 eller mrh@bklaw.dk 
Advokat Eva Østerlund, tlf. 69 13 71 14 eller eos@bklaw.dk 
Advokat Emma Hertel Theilmann (på barsel), tlf. 69 13 71 47 eller eht@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Charlotte Beck, tlf. 69 13 71 65 eller cbe@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Sine Andreassen, tlf. 69 13 71 60 eller san@bklaw.dk

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Børnenes bopæl
Dødsfald og arv
Forældremyndighed
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Samvær med børn
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefældebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...

Tilmeld dig vores nyhedsservice!

Tilmeld dig vores nye nyhedsservice og få gode råd og ny viden fra vores advokater om aktuelle juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde. 

Tilmeld dig vores nyhedsservice her...

Parttimefitting