Om Brockstedt-Kaalunds familieretsteam - hvad er vores DNA?

Som Jyllands største familieretsafdeling har vi hos Brockstedt-Kaalund årelang erfaring og tilbyder specialistviden inden for familie- og privatretssager.  

I familieretsteamet hos Brockstedt-Kaalund arbejder vi teambaseret, fordi vores erfaring har lært os, at vi ved at løfte i flok skaber et bedre resultat. Samtidig giver det dig den fordel, at det er nemmere at få kontakt til os. 

Hurtig respons

Hos Brockstedt-Kaalund kan du forvente hurtig respons på mail og telefonbeskeder. Vi ved, at det inden for de familieretlige og arveretlige sager kan være særlig vigtigt, at du kan få hurtigt kontakt til os, da der tit opstår behov for her-og-nu rådgivning. 

Viden & vidensdeling

Viden betyder meget for os i familieretsteamet ved Brockstedt-Kaalund og særligt også vidensdeling. Derfor arbejder vi i teams, og vi tilbyder at holde gratis foredrag i foreninger og på arbejdspladser om f.eks. arveregler. Det gør vi, fordi det er vores erfaring, at kendskab til reglerne kan forebygge en række uforudsete problemer. Du er derfor altid velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil booke os til et foredrag på din arbejdsplads, i personaleforeningen eller anden forsamling.

Specialisering

Brockstedt-Kaalund er medlem af Danske Familieadvokater og Arveretsadvokater, og vores advokater har møderet for Byretten, Landsretten og Højesteret, ligesom vores sekretærer er højt specialiserede - alle med mange års erfaring inden for familie- og arveret. Vi sørger for altid at holde os opdateret på nye regler og praksis fra domstolene, Statsforvaltningen og Ankestyrelsen. Vi deltager derfor jævnligt i specialistkurser. 

Alle i teamet ved Brockstedt-Kaalund har valgt at specialisere sig inden for familie- og arveretten, fordi vi ønsker at arbejde med jura, der berører mennesker, og vi ser det som en af vores vigtigste opgaver at bygge bro mellem mennesker. 

Salær & trinvis rådgivning

Hos Brockstedt-Kaalund kan du altid forvente et ærligt svar. Vi oplyser dig altid om, hvordan vores salær beregnes, ligesom vi løbende aconto fakturerer, så du har mulighed for at holde øje med, hvor meget du har brugt på advokatbistand, og så du har mulighed for at stoppe samarbejdet, hvis du vurderer, at du har brugt nok på advokatbistand.

Har du en sag, hvor du ønsker vores rådgivning, hjælper vi dig gerne på vej. Du bestemmer selv hvor meget eller hvor lidt, vi skal hjælpe dig. Vi tilbyder trinvis rådgivning - det vil sige, at vi ikke ”tager hele armen, fordi du rækker os lillefingeren”. Vi forklarer dig om sagens forløb og fortæller dig, hvad næste skridt er. Samtidig vil du løbende få vores vurdering af sagen, ligesom du kan forvente, at vi i et klart og let forståeligt sprog vil forklare dig, hvordan du står rent juridisk og komme med løsningsforslag. 

Læs mere om, hvad vi kan hjælpe dig med, og hvem vi er på de øvrige sider her på familieretsadvokaten.dk.

 

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Dødsfald og arv
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Skilsmissebørn - bopæl og samvær
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefældebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...

Tilmeld dig vores nyhedsservice!

Tilmeld dig vores nye nyhedsservice og få gode råd og ny viden fra vores advokater om aktuelle juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice her...

Parttimefitting