Fremtidsfuldmagter

Stor efterspørgsel på fremtidsfuldmagter

Den 1. september 2019 har fremtidsfuldmagterne fødselsdag. Den dag er det nemlig 2 år siden, at det ved lov blev muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, og den mulighed er der mange, der har benyttet sig af siden.

Brockstedt-Kaalunds familieretsafdeling oplever en stor efterspørgsel på fremtidsfuldmagterne, og interessen er kun stigende. ”Vi oplever, at flere og flere ønsker at tage stilling til, hvad der skal ske, hvis de en dag ikke længere er i stand til at tage vare på deres egne personlige og økonomiske forhold”, fortæller familieretsadvokat Marie Rud Hansen.

Hvis du en dag bliver ude af stand til at tage vare på dig selv, fx fordi du bliver ramt af demens, får en hjerneblødning eller kommer ud for en ulykke, er det en fordel at have en fremtidsfuldmagt. I fremtidsfuldmagten kan du på forhånd bestemme, hvem der i så fald skal kunne træffe beslutninger for dig, og ikke mindst hvilke beslutninger, de skal kunne træffe.

Netop det, at du selv kan bestemme, hvad din fremtidsfuldmægtig kan og ikke kan, er en stor fordel ved at oprette en fremtidsfuldmagt. Hvis du ikke har en fremtidsfuldmagt, er alternativet nemlig et offentligt værgemål, hvor det er myndighederne, der bestemmer, hvem der skal være din værge, og hvor det er fastsat i loven, hvad værgen kan og ikke kan.

”Det er aldrig for tidligt at få lavet en fremtidsfuldmagt, og det er vores klare anbefaling, at alle opretter en fremtidsfuldmagt. Tænk på det som en slags forsikring – du håber ikke, du får brug for den, men hvis uheldet er ude, er den rigtig god at have” siger familieretsadvokat Karen Marie Jespersen.

Læs mere om fremtidsfuldmagter

Du kan læse meget mere om fremtidsfuldmagter i vores pjece her...

Oprettelse af fremtidsfuldmagter ved Brockstedt-Kaalund

En fremtidsfuldmagt er et vigtigt juridisk dokument, hvor du giver tilladelse til, at et eller flere andre mennesker kan træffe beslutninger på dine vegne om dine forhold. En så vidtgående beslutning kræver naturligvis omhyggelige overvejelser og konkret stillingtagen. Vores fremtidsfuldmagter er derfor ikke standardiserede, men oprettes efter en gennemgang med dig af dine konkrete ønsker til din fremtidsfuldmagt, enten telefonisk eller ved et møde på vores kontor.

Oprettelse af en fremtidsfuldmagt ved Brockstedt-Kaalund koster 4.500 kr. inkl. moms, og oprettelse af to gensidige fremtidsfuldmagter koster 5.500 kr. inkl. moms. Udover salæret skal betales et gebyr på 300 kr. pr. dokument, når fremtidsfuldmagten skal vedstås for notaren.

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Hvis du er interesseret i at høre nærmere om fremtidsfuldmagter, kan du kontakte en af vores specialiserede jurister i familieretsafdelingen.

Advokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller kmj@bklaw.dk 
Advokat Emma Hertel Theilmann, tlf. 69 13 71 47 eller eht@bklaw.dk
Advokat Christina Ruby, tlf. 69 13 71 64 eller cru@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Charlotte Beck, tlf. 69 13 71 65 eller cbe@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Sine Andreassen, tlf. 69 13 71 70 eller san@bklaw.dk

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Dødsfald og arv
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Skilsmissebørn - bopæl og samvær
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefællebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...