Brockstedt-Kaalunds familieretsteam

 

Advokat Karen Marie Jespersen

Advokat Marie Rud Hansen

Karen Marie Jespersen

Marie Rud Hansen

Advokat (H), partner Advokat (L), associeret partner
   

Advokatfuldmægtig Charlotte Beck

Advokatfuldmægtig Sine Andreassen

Charlotte Beck

Sine Andreassen

Advokatfuldmægtig

Advokatfuldmægtig

   

Advokatfuldmægtig Emma Hertel Theilmann

Emma Hertel Theilman

Advokat

Advokat Steen Husbjerg

Steen P. Husbjerg

Advokat

 

 

 

   
Advokatsekretær Randi Søgaard

Advokatsekretær Grethe Nielsen

Randi Søgaard

Grethe Nielsen

Advokatsekretær Advokatsekretær
   

Advokatsekretær Joan Grud

Advokatsekretær Bente Kjøge

Joan Grud

Benthe Kjøge

Advokatsekretær Advokatsekretær
   

Advokatsekretær Hanne Pedersen

Advokatsekretær Jytte Nielsen

Hanne Pedersen

Jytte Nielsen

Advokatsekretær Advokatsekretær
   

Nina Susanne Howson

 

Nina Susanne Howson

 

Advokatsekretær  

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Dødsfald og arv
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Skilsmissebørn - bopæl og samvær
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefældebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...

Parttimefitting