Brockstedt-Kaalunds familieretsteam

Brockstedt-Kaalunds familieretsteam består af en række familieretsadvokater og advokatsekretærer med mange års erfaring inden for familieret og arveret.
Klik på billederne nedenfor og læs mere om den enkelte advokats eller sekretærs specialeområde og baggrund.

 

Advokat Karen Marie Jespersen

Karen Marie Jespersen
Advokat, partner (H)

Advokatfuldmægtig Emma Hertel Theilmann

 

Advokat Christina Ruby

Christina Ruby
Advokat

Advokat Steen Husbjerg

Steen P. Husbjerg
Advokat

 

 

Advokatfuldmægtig Charlotte Beck

Charlotte Snorre Beck
Advokatfuldmægtig

Advokatfuldmægtig Sine Andreassen

Sine Andreassen
Advokatfuldmægtig

 

 

Advokatsekretær Randi Søgaard

Randi Søgaard
Advokatsekretær

Advokatsekretær Grethe Nielsen

Grethe Nielsen
Advokatsekretær

 

 

Advokatsekretær Joan Grud

Joan Grud
Advokatsekretær

Advokatsekretær Bente Kjøge

Benthe Kjøge
Advokatsekretær

 

Advokatsekretær Hanne Pedersen

Hanne Pedersen
Advokatsekretær

Advokatsekretær Jytte Nielsen

Jytte Nielsen
Advokatsekretær

 

 

Nina Susanne HowsonNina Susanne Howson
Advokatsekretær

 

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Dødsfald og arv
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Skilsmissebørn - bopæl og samvær
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefællebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...

Parttimefitting