Mægling

Mediation - mægling

Mediation også kaldet mægling og konfliktmægling er et godt værktøj til at få løst konflikter langt hurtigere end gennem retssager. Mediation er meget egnet i familie-og arveretlige sager, hvor konflikter oftest optrappes, hvis en afslutning trækker ud. Fordelen ved mediationsprocessen er, at det er parterne selv som finder løsningen. Det overlades ikke bare til en domstol at træffe en afgørelse, hvorfor andre løsningsalternativer kan være i spil, hvilket kan give en bedre og mere helhedsbaseret løsning.

Brockstedt-Kaalunds familieretsteam har 2 uddannede mediatorer, der gerne bistår jer med at finde en løsning på jeres konflikt. Som mediator har vores familieretsadvokater fået en særlig uddannelse i forhandlingsteknik og særlige spørgeteknikker, der hjælper til at undgå, at parterne bliver fastlåste og bistår parterne i selv at arbejde med løsningsforslag.

Mediation er en frivillig proces, der styres og ledes af mediator og som foregår i fortrolighed, hvor der tages udgangspunkt i, at en god løsning forudsætter, at begge parter føler sig hørt og oplever sig som ”vindere”, hvor begges interesser/behov tilgodeses, sådan at en fremtidig god relation er sikret.

Varigheden af en mediation varierer meget, men det lykkedes ofte at finde en løsning over et eller flere møder med et samlet tidsforbrug mellem 3-8 timer.

Ring til en af vores trænede mediatorer og få et prisoverslag.

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsteam om mediation

Advokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller kmj@bklaw.dk 
Advokat Steen P. Husbjerg, tlf. 87 22 80 80 eller sph@bklaw.dk 

Context Content Box: 
Undgå at arv splitter familien

Der er mange danskere, der har oplevet, at arv kan splitte familien. Læs om arvestrid og oprettelse af testamente her...

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Dødsfald og arv
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Skilsmissebørn - bopæl og samvær
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefællebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...

Parttimefitting