Hvem bestemmer over konfirmationsgaven?

Hvem bestemmer over konfirmationsgaven?

Konfirmander har fri råderet over de penge, som de får i konfirmationsgave.

I disse dage bliver mange weekender og helligdage brugt på at fejre de unge mennesker, der bliver konfirmeret i år. For konfirmanderne er det en særlig tid med konfirmationsfest og blå mandag. Mange konfirmander oplever også at få store pengegaver i forbindelse med deres konfirmation. Men hvem bestemmer egentlig over pengegaverne? Er det konfirmanden selv? Eller har forældrene noget at skulle have sagt?

Konfirmanderne har fuldstændig fri råderet over de penge, som de får i konfirmationsgave. Forældrene har ingen ret til at blande sig i, hvad pengene bruges på, og forældrene kan heller ikke kræve, at de skal godkende evt. hævninger fra kontoen. Det er sådan, at børn og unge har fri rådighed over det, de modtager i gave.
 
Hvis man som gavegiver ikke ønsker, at konfirmanden skal have fuldstændig fri råderet over gaven (f.eks. fordi man giver en stor sum penge), men faktisk gerne vil have, at forældrene har hånd i hanke med, hvad pengene bruges på, er det faktisk muligt at begrænse konfirmandens rådighed. Gavegiver har nemlig mulighed for at bestemme, at værgemålslovens regler skal finde anvendelse for gaven. Det betyder, at konfirmanden ikke frit kan bruge af gaven, men skal have tilladelse til det.

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Vil du gerne vide mere omkring konfirmanders retstilling, børns retsstilling eller værgemål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater.

Advokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller kmj@bklaw.dk 
Advokat Emma Hertel Theilmann, tlf. 69 13 71 47 eller eht@bklaw.dk
Advokat Christina Ruby, tlf. 69 13 71 64 eller cru@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Charlotte Beck, tlf. 69 13 71 65 eller cbe@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Sine Andreassen, tlf. 69 13 71 70 eller san@bklaw.dk

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Dødsfald og arv
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Skilsmissebørn - bopæl og samvær
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefællebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...

Parttimefitting