Hvem bestemmer over konfirmationsgaven?

Hvem bestemmer over konfirmationsgaven?

Konfirmander har fri råderet over de penge, som de får i konfirmationsgave.

I disse dage bliver mange weekender og helligdage brugt på at fejre de unge mennesker, der bliver konfirmeret i år. For konfirmanderne er det en særlig tid med konfirmationsfest og blå mandag. Mange konfirmander oplever også at få store pengegaver i forbindelse med deres konfirmation. Men hvem bestemmer egentlig over pengegaverne? Er det konfirmanden selv? Eller har forældrene noget at skulle have sagt?

Advokat Marie Rud Hansen fra Brockstedt-Kaalund forklarer, at konfirmanderne har fuldstændig fri råderet over de penge, som de får i konfirmationsgave. Forældrene har ingen ret til at blande sig i, hvad pengene bruges på, og forældrene kan heller ikke kræve, at de skal godkende evt. hævninger fra kontoen. Det er sådan, at børn og unge har fri rådighed over det, de modtager i gave.
 
Hvis man som gavegiver ikke ønsker, at konfirmanden skal have fuldstændig fri råderet over gaven (f.eks. fordi man giver en stor sum penge), men faktisk gerne vil have, at forældrene har hånd i hanke med, hvad pengene bruges på, er det faktisk muligt at begrænse konfirmandens rådighed, oplyser advokat Marie Rud Hansen. Gavegiver har nemlig mulighed for at bestemme, at værgemålslovens regler skal finde anvendelse for gaven. Det betyder, at konfirmanden ikke frit kan bruge af gaven, men skal have tilladelse til det.
 
Vil du gerne vide mere omkring konfirmanders retstilling, børns retsstilling eller værgemål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte advokat Marie Rud Hansen enten på tlf. 69 13 71 64 eller e-mail mrh@bklaw.dk.

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Børnenes bopæl
Dødsfald og arv
Forældremyndighed
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Samvær med børn
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefældebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...

Parttimefitting