Værgens pligter og rettigheder

En værge skal:

  • varetage interesserne for den, der er iværksat værgemål for.
  • handle på personens vegne i de spørgsmål, som værgemålet omfatter.
  • sørge for, at indtægterne anvendes til gavn for den, der er iværksat værgemål for, og at formuen bevares og giver rimeligt udbytte.

Du kan læse mere om værgens pligter og rettigheder i Civilstyrelsens værgevejledning.

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Hvis du har spørgsmål til værgemål eller brug for rådgivning i forbindelse med oprettelse af en fuldmagt, er du velkommen til at kontakte Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater.

Advokat Marie Rud Hansen tlf. 69 13 71 64 eller mrh@bklaw.dk
Advokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller kmj@bklaw.dk

Om værgemål

Hvad er et værgemål?

Hvem kan blive værge?

Typer af værgemål

Værgens pligter og rettigheder

Stemmeret til folketingsvalg

Man mister ikke sin stemmeret til folketingsvalg, selvom man har en økonomisk værge – og heller ikke selvom man er frataget den retlige handleevne

Læs mere om økonomisk værgemål og stemmeret til folketingsvalg her...

 

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Børnenes bopæl
Dødsfald og arv
Forældremyndighed
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Samvær med børn
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefældebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...

Parttimefitting