Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er et enkelt alternativ til en almindelig aftaleretlig generalfuldmagt og det offentligt fastsatte værgemål.

En af fordelene ved en fremtidsfuldmagt (i modsætning til en almindelig generalfuldmagt) er, at der er tale om en formel og lovreguleret fuldmagt. Ordningen indebærer bl.a., at fremtidsfuldmagten kun bliver offentliggjort, hvis den er trådt i kraft. Dermed skabes der klarhed om fuldmagtsforholdet for både fuldmagtsgiver, fuldmægtigen og tredjeparter (f.eks. bank og kommune).

Den store fordel ved fremtidsfuldmagten er, at den først og kun træder i kraft, hvis du ikke længere selv er i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Når du som fuldmagtsgiver opretter en fremtidsfuldmagt, udpeger du en eller flere fremtidige repræsentanter (fremtidsfuldmægtige). De skal varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold, hvis du engang i fremtiden ikke længere selv har evne til det pga. sygdom, svækket mental funktion eller lignende.

Så længe du som fuldmagtsgiver selv er i stand til at varetage dine forhold, har fremtidsfuldmagten ingen virkning. Fremtidsfuldmagten er inaktiv og ”sover” i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Det er kun dig som fuldmagtsgiver, Familieretshuset og domstolene, der kan se fremtidsfuldmagten. Det er først, når Familieretshuset henter fremtidsfuldmagten og sætter den i kraft, at den får virkning og kan bruges af din fremtidsfuldmægtig.

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Hvis du har spørgsmål til fremtidsfuldmagter eller brug for rådgivning i forbindelse med oprettelse af en fremtidsfuldmagt, er du velkommen til at kontakte Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater.

Advokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller kmj@bklaw.dk
Advokat Emma Hertel Theilmann, tlf. 69 13 71 47 eller eht@bklaw.dk
Advokat Christina Ruby, tlf. 69 13 71 64 eller cru@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Charlotte Beck , tlf. 69 13 71 65 eller cbe@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Sine Andreassen, tlf. 69 13 71 70 eller san@bklaw.dk

 

Parttimefitting