Forældremyndighed

Forældremyndighed - når mor og far går fra hinanden

Hvis I går fra hinanden, vil I fortsat have fælles forældremyndighed. Dog kan retten bestemme, at det kun er den ene af jer, der skal have forældremyndigheden. Det sker kun, hvis retten vurderer, at det er til barnets bedste, at den fælles forældremyndighed ophæves, hvilket det f.eks. kan være ved svære samarbejdsvanskeligheder. 

Disse sager er oftest følelsesmæssigt meget vanskelige for de involverede parter. I Brockstedt-Kaalunds familieretsteam er vi vant til at håndtere situationer, som er følelsesmæssigt svære og med et højt konfliktniveau, hvor vi forsøger at være konfliktnedtrappende. Vi rådgiver dig som forælder og varetager dine interesser bedst muligt, men samtidig sætter vi en ære i altid at forsøge at tage udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet/børnene. 

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsteam om forældremyndighed

Advokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller kmj@bklaw.dk 
Advokat Marie Rud Hansen, tlf. 69 13 71 64 eller mrh@bklaw.dk 
Advokat Eva Østerlund, tlf. 69 13 71 14 eller eos@bklaw.dk 
Advokat Emma Hertel Theilmann (på barsel), tlf. 69 13 71 47 eller eht@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Charlotte Beck, tlf. 69 13 71 65 eller cbe@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Sine Andreassen, tlf. 69 13 71 60 eller san@bklaw.dk

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Børnenes bopæl
Dødsfald og arv
Forældremyndighed
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Samvær med børn
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefældebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...

Advokatens 3 gode råd ved skilsmisse

Skilsmissebørn

Januar er ofte trist og grå – særligt for de familier, hvor juleferiens intensive samvær har kastet lys over problemfyldte forhold – og mor og far tager konsekvensen i januar ved at gå hver til sit.

Læs advokatens 3 gode råd, hvis I skal skilles...

Feriesamvær

Mellem skilsmisseforældre kan der opstå uenighed om rejser til udlandet, og hvem der må tage sit barn med på ferie.

Læs mere om forældremyndighed og dine rettigheder til at tage dit barn med på en udenlandsrejse...
 

Børnebidrag 2019

Hvis en forælder ikke bor sammen med sit barn og er samværet mindre end en 7/7 eller 8/6 samværsordning, skal han/hun betale børnebidrag.

Størrelsen reguleres hvert år. Du skal selv være opmærksom på, om du betaler eller modtager det rigtige beløb.

Læs mere og se bidragssatserne for 2019 her...

Julefred - også i skilsmissefamilier

Julefred

Mange fraskilte forældre er rigtig gode til at samarbejde omkring julen, så deres skilsmissebørn får en hyggelig jul sammen med begge forældre og begge forældres familier. Men i nogle brudte og sammenbragte familier volder juleferien dog en del udfordringer.
 

Få 4 tips til, hvordan du kan sikre julefreden i en skilsmissefamilie...

Parttimefitting