Forældremyndighed

Forældremyndighed - når mor og far går fra hinanden

Hvis I går fra hinanden, vil I fortsat have fælles forældremyndighed. Dog kan retten bestemme, at det kun er den ene af jer, der skal have forældremyndigheden. Det sker kun, hvis retten vurderer, at det er til barnets bedste, at den fælles forældremyndighed ophæves, hvilket det f.eks. kan være ved svære samarbejdsvanskeligheder. 

Disse sager er oftest følelsesmæssigt meget vanskelige for de involverede parter. I Brockstedt-Kaalunds familieretsteam er vi vant til at håndtere situationer, som er følelsesmæssigt svære og med et højt konfliktniveau, hvor vi forsøger at være konfliktnedtrappende. Vi rådgiver dig som forælder og varetager dine interesser bedst muligt, men samtidig sætter vi en ære i altid at forsøge at tage udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet/børnene. 

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsteam om forældremyndighed

Advokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller kmj@bklaw.dk 
Advokat Emma Hertel Theilmann, tlf. 69 13 71 47 eller eht@bklaw.dk
Advokat Christina Ruby, tlf. 69 13 71 64 eller cru@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Charlotte Snorre Beck, tlf. 69 13 71 65 eller cbe@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Sine Andreassen, tlf. 69 13 71 70 eller san@bklaw.dk

Context Content Box: 
Rettigheder uden forældremyndighed
Forældremyndighed

Selv om du ikke længere har del i forældremyndigheden, har du stadig nogle rettigheder. Læs hvilke rettigheder her...

Skilsmissebørn - bopæl og samvær
Skilsmissebørn - bopæl og samvær

Hvis I har børn sammen og skal skilles, skal I afgøre, hvem der skal være bopælsforælder og samværsforælder. Læs mere om børns bopæl og samvær med børn ved skilsmisse her...

Feriesamvær
Feriesamvær

Mellem skilsmisseforældre kan der opstå uenighed om rejser til udlandet, og hvem der må tage sit barn med på ferie. Læs mere om at tage skilsmissebørn med på udenlandsrejse...

Deleordninger
Deleordning

Vores familieretsadvokater har en række råd for at sikre en velfungerende deleordning, der etableres for barnets skyld. Læs mere om deleordninger her...

Skilsmissebørn og skolevalg
Skilsmissebørn og skolevalg

Det er begge forældremyndighedsindehavere, der skal være enige om, hvor deres fælles barn skal gå i skole. Læs, hvordan reglerne om skolevalg er....

Advokatens 3 gode råd ved skilsmisse

Januar er ofte trist og grå – særligt for de familier, hvor juleferiens intensive samvær har kastet lys over problemfyldte forhold. Læs advokatens 3 gode råd, hvis I skal skilles...

Familierettens behandling af retssager
Behandling af retssager

Når Familieretshuset ikke har kunnet træffe afgørelse i en sag om forældremyndighed og børns bopæl, bliver sagen indbragt for Familieretten. Læs mere om procedurerne her...

Samværsregler under COVID-19-krisen
Samværsregler under COVID-19-krisen

Skilsmisseforældre skal også under Danmarks ”nedlukning” pga. coronavirus overholde gældende aftaler og afgørelser omkring samvær med deres fælles barn. Læs om samværsreglerne her...

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Dødsfald og arv
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Skilsmissebørn - bopæl og samvær
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefællebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...

Parttimefitting