Familieiværksætterne

Familieiværksætterne

Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater er faste oplægsholdere ved Familieiværksætterne i Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune.

Familieiværksætterne er et tilbud til førstegangsforældre, hvor formålet er at styrke forældreskabet gennem et tværgående og familieretligt fokus.

Til Familieiværksætternes arrangementer fortæller Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater bl.a. om nogle af de juridiske regler, der gælder for forældre, ægtefæller og ugifte samlevende, ligesom fokus er på, hvordan man juridisk sikrer hinanden og sin baby på bedste vis. På holdene lægger familieretsadvokaterne også op til en åben dialog med deltagerne om nogle af de spørgsmål eller juridiske forhold, de mangler afklaring på eller kan være i tvivl om.

En af bevæggrundene bag Familieiværksætterne er at bidrage til at styrke den gode familierelation. I Danmark er statistikken for familier, hvor mor og far ikke bor sammen historisk høj, og tallene viser, at bruddet ofte sker i børnenes mest sårbare periode nemlig i 1-2 års-alderen. Det er håbet, at Familieiværksætterne kan være med til at bryde denne kedelige statistik, hvilket familieretsadvokaterne ved Brockstedt-Kaalund gerne vil bakke op om.

Som familieretsadvokater er vi en del af og vidne til en helt masse brudte familierelationer, hvor forældreskabet er præget af konflikter, som børnene alt for ofte fanges i. Derfor er det også meget meningsfyldt for os at kunne få lov til at komme ud som frivillige og forsøge at bidrage til en oplysning og afklaring af nogle af de juridiske forhold, som senere kan give anledning til konflikter mellem forældre. Det er meget givende at være en del af et forløb, hvor vi får lov til at møde forældrene i en spændende og kærlig tid, og hvor vores rolle ikke handler om konfliktløsning og tvister, men i stedet om oplysning og forebyggelse.

Læs mere om Familieiværksætterne her...

Hvor kan jeg høre oplæg fra Familieiværksætterne?

Hvis du er førstegangsfødende, vil du automatisk blive kontaktet af Silkeborg Kommune eller Skanderborg Kommune og få information om Familieiværksætterne.

Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater deltager årligt med ca. 30 oplæg i Silkeborg Kommune og 20 oplæg i Skanderborg Kommune.

Oplæg for virksomheder og organisationer

Virksomheder eller organisationer, der ønsker at få besøg af familieretsadvokaterne ved Brockstedt-Kaalund og at høre et oplæg om familie- og/eller arveretlige forhold, er velkommen til at kontakte Brockstedt-Kaalunds familieretsteam på tlf. 87 22 80 80 eller e-mail familieretsadvokaten@bklaw.dk.

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Hvis du ønsker juridisk hjælp til, hvordan du sikrer din familie, er du velkommen til at kontakte vores familieretsadvokater.

Advokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller kmj@bklaw.dk 
Advokat Emma Hertel Theilmann, tlf. 69 13 71 47 eller eht@bklaw.dk
Advokat Christina Ruby, tlf. 69 13 71 64 eller cru@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Charlotte Snorre Beck, tlf. 69 13 71 65 eller cbe@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Sine Andreassen, tlf. 69 13 71 70 eller san@bklaw.dk

Context Content Box: 
Arverækkefølgen
Arverækkefølgen

Arveloven bestemmer, hvem der arver efter dig, hvis du ikke opretter et testamente. Læs om arverækkefølgen, arveklasser og oprettelse af testamente her...

Arver samlevende hinanden?
Samlevertestamente

Hvis I som samlevende ønsker at arve hinanden, skal I oprette et testamente - og specielt hvis I har børn sammen. Læs mere om, hvad I som samlevende kan gøre for at sikre hinanden jeres arv...

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Dødsfald og arv
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Skilsmissebørn - bopæl og samvær
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefællebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...

Parttimefitting