Dødsfald og arv

Dødsfald & arv

Mister du et familiemedlem, kan der være mange praktiske og juridiske spørgsmål. Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater hjælper dig med de juridiske spørgsmål, f.eks.:

• Rådgivning omkring arvens fordeling
• Kontakt til skifteretten
• Opstart af bobehandling
• Udlevering af boet fra skifteretten
• Hvordan skal boets værdier håndteres - skal I vælge privat skifte eller skifte med bobestyrer?
• Skal der betales skat?

Der er meget papirarbejde i et dødsbo, f.eks:

• Skiftefuldmagter
• Solvenserklæring
• Proklamaanalyse
• Begæring om udlevering af boet
• Åbningsstatus
• Boopgørelse med fordeling af arv og beregning af boafgift
• Selvangivelse

Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater kan hjælpe med papirarbejdet og give jer rådgivning og juridisk bistand. Vi tilbyder GRATIS formøde, hvor vi i fællesskab gennemgår muligheder for jer og giver jer et prisoverslag på vores assistance.

Tag stilling til dine arveforhold

Arveforhold er ofte et emne, som vi "glemmer" at tage stilling til, fordi det er tabubelagt, og de fleste ikke ønsker at tale om døden, og hvad der skal ske med arven efter sig. Ikke desto mindre er det en god idé at tage stilling og eventuelt få lavet et testamente, hvis ikke for din egen skyld, så for de efterladtes og for at sikre familiefreden.

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsteam om dødsfald & arv

Vores familieretsadvokater tilbyder en uforpligtende telefonsamtale omkring dine arveforhold.

Advokat Steen P. Husbjerg, tlf. 87 22 80 80 eller sph@bklaw.dk
Advokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller kmj@bklaw.dk 
Advokat Christina Ruby, tlf. 69 13 71 64 eller cru@bklaw.dk
Advokat Emma Hertel Theilmann, tlf. 69 13 71 47 eller eht@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Charlotte Snorre Beck, tlf. 69 13 71 65 eller cbe@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Sine Andreassen, tlf. 69 13 71 70 eller san@bklaw.dk

Context Content Box: 
Arverækkefølgen
Arverækkefølgen

Arveloven bestemmer, hvem der arver efter dig, hvis du ikke opretter et testamente. Læs om arverækkefølgen, arveklasser og oprettelse af testamente her...

Undgå at arv splitter familien
Arvestrid

Der er mange danskere, der har oplevet, at arv kan splitte familien. Læs om arvestrid og oprettelse af testamente her...

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Dødsfald og arv
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Skilsmissebørn - bopæl og samvær
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefællebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...

Parttimefitting