Deleordninger

Hvilken deleordning er bedst?

Der er mange klare holdninger og meninger om deleordninger eller såkaldte 7/7 samværsordninger for børn. Nogle mener, der er tale om et socialt eksperiment, der udelukkende dækker forældrenes behov og gør børn rodløse og forvirrede. Andre påpeger, at undersøgelser viser, at børn i deleordninger ikke gennemsnitligt trives dårligere end andre skilsmissebørn eller børn, hvor forældrene ikke er gået fra hinanden.
Her ved Brockstedt-Kaalund oplever vi, at flere og flere forældre bliver enige om en deleordning, hvor barnet opholder sig lige meget hos hver af forældrene. Det er forskelligt, om den valgte deleordning fungerer for den enkelte familie.

Det er naturligt, at mange børn er i en deleordning i dag, da det er udtryk for, at fædrene i større grad end tidligere deltager i børnenes opvækst på lige fod med mødrene. Derfor er mor og far typisk ligestillede i forældreskabet.

Vores familieretsadvokater har set sager, hvor en deleordning har været en måde at få løst uoverensstemmelserne på i forbindelse med skilsmissen/samlivsophævelsen. Kontoret får henvendelser, hvor en forældre synes deleordningen er den mest retfærdige løsning - fordi begge forældre er gode og tætte på børnene. I de situationer er det vigtigt at forklare forældrene, at udfordringen for alle forældre, som oplever en skilsmisse eller samlivsophævelse, er, at det netop er i den situation, der stilles de største krav til forældreevnen, herunder at kunne tilsidesætte egne behov. En deleordning må aldrig blive et kompromis, hvor ingen voksne snydes, og hvor børn tænker, at der ikke bliver gjort forskel på forældrene.

Familieretsadvokaternes råd til deleordninger

På baggrund af advokaternes erfaring og samarbejde med børnepsykologer har Brockstedt-Kaalunds Familieretsafdeling følgende råd for at sikre en velfungerende deleordning, der etableres for barnets skyld:

  • Barnets natur - husk, at der ikke er nogen tvivl om, at en deleordning er den samværsordning, som er mest krævende for barnet. Derfor er det nødvendigt, at barnet er robust og klar til forandringer og skift.
  • Forældresamarbejde – det er afgørende, at forældrene - selv om de ikke længere er et par - formår at etablere et udstrakt samarbejde. Det skal forældrene tænke, såsnart skilsmissen/samlivsophævelsen er en realitet. Al erfaring viser nemlig, at hvis bruddet har været langstrakt og dramatisk, så er det vanskeligt at få et samarbejde til at fungere. Forældrene skal kunne tale sammen og holde ud til at være i samme lokale f.eks. til skole/hjem-samtaler med videre.
  • Geografi – børn har også behov for deres eget netværk. Derfor fungerer deleordninger bedst, hvis forældrene bor tæt på hinanden, så børnene fra begge forældre har let til institutioner, skole, kammerater og fritidsinteresser.
  • Nemme skiftedage – for mange skilsmissebørn er skiftedagen det sværeste uanset hvilken samværsordning, der er etableret for barnet. Alle skift kræver lige en mental indkøring, hvor omgivelserne ændrer sig. Børn skal have pligter, men det skal ikke være barnets ansvar at få pakket tasken til næste uge og at huske alle ting. Er det økonomisk muligt, er det lettest for barnet, hvis der hos begge forældre er en række faste ting, så skiftet ikke er forbundet med pakning af en større kuffert. For hvem ønsker at bo i en kuffert?
  • God overlevering - børn skal aldrig være sendebud mellem forældrene. Børn skal have lov til at være børn. Forældrene skal formå at tale sammen om såvel de små som store spørgsmål. Det er vigtigt, at forældrene taler sammen om, hvad der er sket i ugens løb og for skilsmissebørn er det rigtig vigtigt med en oplevelse af, at forældrene fortsat taler sammen, og at der ikke er dårlig stemning.
  • Fleksibilitet – børn har også behov for fleksibilitet i hverdagen, så børnene får indflydelse på, hvordan samværet kommer til at fungere. Ingen samværsordninger er permanente – husk at være åben og klar på forandringer. Børn udvikler sig og får andre behov. En velfungerende deleordning etableret for flere år siden i forbindelse med et brud er ikke nødvendigvis i al fremtid den bedste løsning for barnet. Det betyder, at f.eks. en teenager godt kan opleve, at en ellers velfungerende deleordning ikke længere er det bedste, og at der er behov for en mere fast base. Derfor skal forældre til børn i deleordninger være klar til løbende dialog med barnet om, hvad der er bedst og formå at videregive til barnet, at forælderen ikke bliver skuffet eller ked af det, hvis barnet ønsker at være mere hos den ene forælder.

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Har du brug for hjælp til at få fastsat samvær med dine børn, bistand omkring børnenes bopæl eller forældremyndighed eller har du bare spørgsmål som f.eks.:

  • Hvordan foregår en samværssag i Familieretshuset?
  • Hvordan forbereder jeg mig bedst til mødet hos Familieretshuset?
  • Hvad koster det at få advokatbistand til en samværssag?

- så kontakt en af advokaterne i Brockstedt-Kaalunds Familieretsafdeling. Advokaterne i afdelingen arbejder udelukkende med familie-og arveretlige problemstillinger. Derfor har advokaterne en bred erfaring med at møde hos Familieretshuset, byretten, landsretten og fogedretten i alle typer af sager om børn.

Advokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller e-mail kmj@bklaw.dk 
Advokat Emma Hertel Theilmann, tlf. 69 13 71 47 eller eht@bklaw.dk
Advokat Christina Ruby, tlf. 69 13 71 64 eller cru@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Charlotte Beck, tlf. 69 13 71 65 eller cbe@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Sine Andreassen, tlf. 69 13 71 70 eller san@bklaw.dk

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Dødsfald og arv
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Skilsmissebørn - bopæl og samvær
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefællebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...

Delt bopæl

Forældre, der ikke bor sammen, kan aftale, at deres børn har delt bopæl. Men delt bopæl er alene noget, der kan aftales, og det forudsætter derfor, at forældrene er enige om det. En aftale om delt bopæl kræver ikke, at man har en 7/7-samværsordning for barnet.

Hvis forældrene på et senere tidspunkt bliver uenige om noget vedrørende barnet, skal aftalen om delt bopæl ophæves for, at man kan få hjælp ved Familieretshuset.

Læs mere om reglerne omkring delt bopæl her...