Brockstedt-Kaalund

Brockstedt-Kaalunds familieretsteam

 

Advokat Karen Marie Jespersen

Advokat Marie Rud Hansen

Karen Marie Jespersen

Marie Rud Hansen

Advokat (H), partner Advokat (L)
   

Advokat Eva Østerlund

Advokatfuldmægtig Emma Hertel Theilmann

Eva Østerlund

Emma Hertel Theilmann (på barsel)

Advokat

Advokat

   

Advokat Steen Husbjerg

Advokatfuldmægtig Charlotte Beck

Steen P. Husbjerg

Charlotte Beck

Advokat (H)

Advokatfuldmægtig

 

   

Advokatfuldmægtig Sine Andreassen

Advokatsekretær Grethe Nielsen

Sine Andreassen

Grethe Nielsen

Advokatfuldmægtig Advokatsekretær
   

Advokatsekretær Joan Grud

Advokatsekretær Bente Kjøge

Joan Grud

Benthe Kjøge

Advokatsekretær Advokatsekretær
   

Advokatsekretær Hanne Pedersen

Advokatsekretær Jytte Nielsen

Hanne Pedersen

Jytte Nielsen

Advokatsekretær Advokatsekretær
   

Nina Susanne Howson

Advokatsekretær Randi Søgaard

Nina Susanne Howson

Randi Søgaard

Advokatsekretær Advokatsekretær

Kontakt vores familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnenes bopæl
Dødsfald og arv
Forældremyndighed
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Samvær med børn
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Værgemål og fuldmagter
Ægtefældebidrag
Ægtepagt