Skilsmisse og børns bopæl

Børnenes bopæl

Hvis I som forældre går fra hinanden, skal I finde ud af, hvem af jer børnene skal bo hos. Der er nemlig kun en af jer, der kan være ”bopælsforælder”, og den anden skal være ”samværsforælder”. Den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos, er bopælsforælderen, og den anden er samværsforælderen.

Som bopælsforælder har du rettigheder og forpligtelser, som samværsforælderen ikke har. Bopælsforælderen kan f.eks. flytte til en anden by med jeres barn, og bopælsforælderen vælger vuggestue og børnehave. Bopælsforælderen modtager børne- og familieydelsen fra det offentlige. Bopælsforælderen betaler udgifterne til barnets institution, fritidsaktiviteter m.v.

Disse sager er oftest følelsesmæssigt meget vanskelige for de involverede parter. I vores familieteam ved Brockstedt-Kaalund er vi vant til at håndtere situationer, som er følelsesmæssigt svære og med et højt konfliktniveau, hvor vi forsøger at være konfliktnedtrappende. Vi rådgiver dig som forælder og varetager dine interesser bedst muligt, men samtidig sætter vi en ære i altid at forsøge at tage udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet/børnene.

Vil du vide mere omkring børnenes bopæl?

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsteam om skilsmisse

Advokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller kmj@bklaw.dk 
Advokat Marie Rud Hansen, tlf. 69 13 71 64 eller mrh@bklaw.dk 
Advokat Eva Østerlund, tlf. 69 13 71 14 eller eos@bklaw.dk 
Advokat Emma Hertel Theilmann (på barsel), tlf. 69 13 71 47 eller eht@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Charlotte Beck, tlf. 69 13 71 65 eller cbe@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Sine Andreassen, tlf. 69 13 71 60 eller san@bklaw.dk

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Børnenes bopæl
Dødsfald og arv
Forældremyndighed
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Samvær med børn
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefældebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...

Advokatens 3 gode råd ved skilsmisse

Skilsmissebørn

Januar er ofte trist og grå – særligt for de familier, hvor juleferiens intensive samvær har kastet lys over problemfyldte forhold – og mor og far tager konsekvensen i januar ved at gå hver til sit.

Læs advokatens 3 gode råd, hvis I skal skilles...

Børnebidrag 2019

Hvis en forælder ikke bor sammen med sit barn og er samværet mindre end en 7/7 eller 8/6 samværsordning, skal han/hun betale børnebidrag.

Størrelsen reguleres hvert år. Du skal selv være opmærksom på, om du betaler eller modtager det rigtige beløb.

Læs mere og se bidragssatserne for 2019 her...

Hvad er forskellen på at være bopælsforælder og samværsforælder?

Nogle gange kan det være svært at gennemskue, hvilke rettigheder en bopældsforælder har, og hvilke en samværsforælder har.

Læs familieretsadvokaternes artikel om, hvad forskellen er på at være en bopælsforælder og en samværsforælder...

Skilsmissebørn og skolevalg

Skilsmisse og skolevalg

Det er begge forældremyndighedsindehavere, der skal være enige om, hvor deres fælles barn skal gå i skole.

Læs, hvordan reglerne er, hvis forældrene er uenige om skolevalget....

Delt bopæl

Brockstedt-Kaalund forventer, at der 1.april 2019 træder en ny lov i kraft om ét samlet familieretligt system. Loven giver mulighed for, at enige skilsmisseforældre kan aftale, at barnet skal have bopæl hos dem begge – såkaldt ”delt bopæl”.

Læs mere om den nye lov om delt bopæl her...