Børnebortførelse

Børnebortførelse

I sager om internationale børnebortførelser skal der ofte handles her og nu, især når en bortførelse skal forhindres. Det kan være, hvis den ene forældre står i lufthavnen og er på vej ud af landet.

Hvis der er fælles forældremyndighed, betragtes det ikke som bortførelse. I dét tilfælde er det vigtigt, at Familieretshuset så hurtigt som muligt får ophævet den fælles forældremyndighed midlertidigt.

Hvis børnene allerede er bortført, skal der hurtigt findes en løsning, så de kan komme hjem igen. Det kan være traumatiserende for børn at skulle gemme sig i udlandet og at komme væk fra den dagligdag, de kender.

Danmark har som en række andre lande tilsluttet sig Haagerkonventionen om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser. Det skal sikre, at et barn, der er bortført til et andet land, hurtigt bringes hjem, så uenighed mellem forældrene om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær kan løses der.

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Kontakt advokat Emma Hertel Theilmann på e-mail eht@bklaw.dk eller tlf. 69 13 71 47, hvis du har spørgsmål til børnebortførelse eller har brug for hjælp til en konkret sag.

 

Context Content Box: 
Er dit barn ved at blive bortført?

Kontakt politiet på tlf. 114
så hurtigt som muligt!

Politiet vil vurdere, hvad der skal ske i den konkrete situation, og om barnet skal efterlyses nationalt eller internationalt.

På Børne- og Socialministeriets hjemmeside www.boernebortfoerelse.dk kan du læse, hvad du ellers skal gøre.

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Dødsfald og arv
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Skilsmissebørn - bopæl og samvær
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefællebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...

Parttimefitting