Børnebortførelse

Børnebortførelse

I sager om internationale børnebortførelser skal der ofte handles her og nu, især når en bortførelse skal forhindres. Det kan være, hvis den ene forældre står i lufthavnen og er på vej ud af landet.

Hvis der er fælles forældremyndighed, betragtes det ikke som bortførelse. I dét tilfælde er det vigtigt, at Familieretshuset så hurtigt som muligt får ophævet den fælles forældremyndighed midlertidigt.

Hvis børnene allerede er bortført, skal der hurtigt findes en løsning, så de kan komme hjem igen. Det kan være traumatiserende for børn at skulle gemme sig i udlandet og at komme væk fra den dagligdag, de kender.

Danmark har som en række andre lande tilsluttet sig Haagerkonventionen om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser. Det skal sikre, at et barn, der er bortført til et andet land, hurtigt bringes hjem, så uenighed mellem forældrene om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær kan løses der.

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Advokat Marie Rud Hansen er udnævnt af Børne- og Socialministeriet til at varetage internationale bortførelser af børn. Hun hjælper med at tage kontakt til myndigheder, domstole eller politi og bistår dig gennem hele sagen.

Kontakt Marie Rud Hansen på e-mail mrh@bklaw.dk eller tlf. 69 13 71 64, hvis du har spørgsmål til børnebortførelse eller har brug for hjælp til en konkret sag.

 

Context Content Box: 
Er dit barn ved at blive bortført?

Kontakt politiet på tlf. 114
så hurtigt som muligt!

Politiet vil vurdere, hvad der skal ske i den konkrete situation, og om barnet skal efterlyses nationalt eller internationalt.

På Børne- og Socialministeriets hjemmeside www.boernebortfoerelse.dk kan du læse, hvad du ellers skal gøre.

Flere og flere børnebortførelser
Børnebortførelse til udlandet

I skilsmissesager vælger flere og flere forældre i desperation at bortføre deres børn til udlandet.

Læs artiklen om børnebortførelser fra K-news her...

Advokat Marie Rud Hansen

Advokat Marie Rud Hansen

Advokat Marie Rud Hansen er en del af Brockstedt-Kaalunds familieretsteam. 

Hun blev i 2018 udnævnt af Børne- og Socialministeret til at være en af de få advokater i Danmark, der kan varetage sager om internationale børnebortførelser.
Marie Rud Hansen hjælper i sådanne sager med kontakt til myndigheder, domstole, politi m.m. samt at bygge bro mellem forældrene.

Læs mere om advokat Marie Rud Hansen her…

Kontakt advokat Marie Rud Hansen på tlf. 69 13 71 64 eller e-mail mrh@bklaw.dk

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Dødsfald og arv
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Skilsmissebørn - bopæl og samvær
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefældebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...

Parttimefitting