Bodeling

Bodeling - når du og din partner går fra hinanden

Ved en skilsmisse skal jeres formue deles, hvilket kaldes en bodeling. En bodeling kan godt være kompliceret. 

Har I svært ved at blive enige, eller ønsker du vejledning om din rettigheder rent juridisk og økonomisk i forbindelse med skilsmissen, kan Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater hjælpe dig med at skabe et overblik over din situation. Det er vores erfaring, at det er vigtigt, at man sætter sig ind i reglerne, inden man laver aftaler med den anden om formuens deling, fordi det er vanskeligt efterfølgende at få ændret en bodelingsaftale, hvis du senere finder ud af, at du er blevet ”snydt”. 

Det er omvendt samtidig også vigtigt at få lavet en ”rigtig” og gyldig aftale i første omgang, så du sikrer, at der ikke senere kan opstå tvivl om aftalens gyldighed. 

Advokat Karen Marie Jespersen er autoriseret bobehandler ved Retten i Viborg og bestyrelsesmedlem af Danske Familieadvokater.

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsteam om bodeling

Advokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller kmj@bklaw.dk 
Advokat Emma Hertel Theilmann, tlf. 69 13 71 47 eller eht@bklaw.dk
Advokat Christina Ruby, tlf. 69 13 71 64 eller cru@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Charlotte Snorre Beck, tlf. 69 13 71 65 eller cbe@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Sine Andreassen, tlf. 69 13 71 70 eller san@bklaw.dk

Context Content Box: 
Advokatens 3 gode råd ved skilsmisse
Skilsmissefamilie

Januar er ofte trist og grå – særligt for de familier, hvor juleferiens intensive samvær har kastet lys over problemfyldte forhold. Læs advokatens 3 gode råd, hvis I skal skilles...

Kortvarigt ægteskab
Kortvarigt ægteskab

Hvis et ægteskab har været kortvarigt, er det ikke sikkert, at formuerne skal deles lige. Læs om formuedeling efter kortvarigt ægteskab...

Overdragelse af fast ejendom
Overdragelse af fast ejendom

Hvis den ene ægtefælle skal overtage det fælles hus efter en skilsmisse, er det vigtigt at sørge for, at der er lavet en skriftlig aftale. Læs om reglerne omkring overdragelse af fast ejendom...

Deling af andelsbolig ved skilsmisse
Deling af andelsbolig ved skilsmisse

Når ægtefæller, der bor i andelsbolig, skal skilles, gælder der nogle særlige regler. Læs om deling af andelsbolig ved skilsmisse her...

Pension ved skilsmisse
Pension ved skilsmisse

Ved skilsmisse er det vigtigt, at du gennemgår dine pensioner igen og tjekker, hvem der står som begunstiget. Læs mere om pension ved skilsmisse her...

Husk at tjekke dine arveforhold
Arv

Efter en skilsmisse bør du gennemgå dine arveforhold, så du sikrer, at din arv fordeles, som du ønsker. Læs mere om arveforhold og testamente her...

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Dødsfald og arv
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Skilsmissebørn - bopæl og samvær
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefællebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...

Gode råd til økonomien ved skilsmisse

Familieretsadvokat Karen Marie Jespersen ved Brockstedt-Kaalund giver gode råd til økonomi og skilsmisse i et videoklip fra Jyske Bank.

Se videoklippet om økonomi og skilsmisse ved klik her eller på billedet nedenfor.

 

Tilmeld dig vores nyhedsservice!

Tilmeld dig vores nye nyhedsservice og få gode råd og ny viden fra vores advokater om aktuelle juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice her...

Parttimefitting