Ægtefællebidrag

Ægtefællebidrag

Hvis du bliver skilt, kan ægtefællebidrag komme på tale. Er I ikke enige om, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag, er det retten, der bestemmer, om der skal betales bidrag og i hvor lang tid. Familieretshuset fastsætter herefter størrelsen af bidraget.
Du kan få rådgivning hos Brockstedt-Kaalund omkring, hvorvidt du har krav på ægtefællebidrag, eller hvorvidt du kan være forpligtet eller ej til at betale ægtefællebidrag.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om ægtefællebidrag. Vi er vant til at råde og vejlede personer i samme situation som dig.

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsteam om ægtefællebidrag

Advokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller kmj@bklaw.dk 
Advokat Marie Rud Hansen, tlf. 69 13 71 64 eller mrh@bklaw.dk 
Advokat Eva Østerlund (på barsel), tlf. 69 13 71 14 eller eos@bklaw.dk 
Advokat Emma Hertel Theilmann (på barsel), tlf. 69 13 71 47 eller eht@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Charlotte Beck, tlf. 69 13 71 65 eller cbe@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Sine Andreassen, tlf. 69 13 71 70 eller san@bklaw.dk

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Børnenes bopæl
Dødsfald og arv
Forældremyndighed
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Samvær med børn
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefældebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...

Parttimefitting