Adoption

Adoption

Adoptionssystemet kan være en juridisk jungle, som kan være vanskelig at finde vej igennem.

Ved adoption af et barn får I som forældre alle de rettigheder og forpligtelser overfor barnet, som alle andre forældrepar. Det betyder, at I får forældremyndighed, forsørgelsespligt og værgemål over for barnet.

Adoptionstyper

I Danmark findes der 3 forskellige adoptionstyper:

1.    Stedbarnsadoption 
2.    Familieadoption 
3.    Fremmedadoption 

Mange oplever reglerne for de enkelte adoptionstyper som forvirrende og indviklede. Nedenfor kan du få et overblik over de forskellige adoptionstyper i Danmark, og hvad der er karakteristisk ved disse.

Betingelserne for de enkelte adoptionstyper er forskellige, men ens for alle adoptionstyperne er kravet om, at adoptionen må antages at være bedst for barnet.

Fremmedadoption

Fremmedadoption – også kaldet anonym adoption, er måske den mest traditionelle adoptionstype, hvor der sker adoption af et ukendt barn under 18 år fra Danmark eller udlandet. Hvis barnet adopteres fra udlandet, kaldes det for en international fremmedadoption.

Fremmedadoption kræver godkendelse af adoptanten/adoptanterne. Adoptionsforløbet er inddelt i 4 faser som alle skal gennemføres før, at man kan blive godkendt som adoptant.

Familieadoption

Familieadoption er som navnet indikerer, adoption af et barn som enten er i din familie eller som du har en særlig og kvalificeret tilknytning til. Familieadoption kan fx være adoption af dit barnebarn, din nevø/niece, din søskende eller et plejebarn. Familieadoption kan også gennemføres, hvis der er en anden særlig tilknytning mellem dig og barnets forældre. 

Ved familieadoption kræves der ikke godkendelse af adoptanten.

Stedbarnsadoption

Stedbarnsadoption er adoption af din ægtefælles, samlevers eller registrerede partners barn eller adoptivbarn.

Stedbarnsadoption kan også ske, selv om barnet er over 18 år.

Der kræves ikke godkendelse af adoptanten ved stedbarnsadoption.

Kontakt Brockstedt-Kaalund om adoption

Hvis du vil vide mere om betingelser for de enkelte adoptionstyper eller har spørgsmål til adoption, er du velkommen til at kontakte Brockstedt-Kaalund for en uforpligtende snak.

Advokat Emma Hertel Theilmann, tlf. 69 13 71 47 eller eht@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Charlotte Beck, tlf. 69 13 71 65 eller cbe@bklaw.dk

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Dødsfald og arv
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Skilsmissebørn - bopæl og samvær
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefældebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...