Adoption

Adoption

Adoptionssystemet kan være en juridisk jungle, som kan være vanskelig at finde vej igennem.

Ved adoption af et barn får I som forældre alle de rettigheder og forpligtelser overfor barnet, som alle andre forældrepar. Det betyder, at I får forældremyndighed, forsørgelsespligt og værgemål over for barnet.

Hvilke muligheder er der for adoption i Danmark?

I Danmark findes der en række forskellige former for adoption. Du kan læse mere om de enkelte former for adoption via links' ne nedenfor:

Betingelserne for de enkelte adoptionstyper er forskellige, men ens for alle adoptionstyperne er kravet om, at adoptionen må antages at være bedst for barnet.

Kontakt Brockstedt-Kaalund om adoption

Hvis du vil vide mere om betingelser for de enkelte adoptionstyper eller har spørgsmål til adoption, er du velkommen til at kontakte Brockstedt-Kaalund for en uforpligtende snak.

Advokat Emma Hertel Theilmann, tlf. 69 13 71 47 eller eht@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Charlotte Snorre Beck, tlf. 69 13 71 65 eller cbe@bklaw.dk

Context Content Box: 
Klage over adoptionsafgørelse
Klage over adoptionsafgørelse

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater, hvis du har fået en adoptionsafgørelse, som du ønsker at klage over. De juridiske regler indenfor området kan være indviklede. Læs her...

 

Adoptionstyper

Familieretsadvokat Emma Hertel Theilmann

Advokat Emma Hertel Theilmann

Emma Hertel Theilmann er familieretsadvokat ved Brockstedt-Kaalund og specialiseret i rådgivning og sagsbehandling inden for adoption.

Kontakt Emma Hertel Theilmann på tlf. 69 13 71 47 eller e-mail eht@bklaw.dk

Læs mere om familieretsadvokat Emma Hertel Theilmann her...

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Dødsfald og arv
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Skilsmissebørn - bopæl og samvær
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefællebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...

Parttimefitting