Skilsmisse

Advokatens 3 gode råd ved skilsmisse

Januar har statistisk set desværre en kedelig tendens, da det er en af de måneder på året, hvor flest par lader sig skille/søger skilsmisse ovenpå juleferie og megen tid sammen med familien. Denne uheldige statistik bunder ofte i, at problemer, der ligger gemt under overfladen i hverdagens trummerum, bryder ud i lys lue, når vi holder ferie sammen og har tid til blot at være sammen. 

Står jeres parforhold uigenkaldeligt for at skulle afsluttes, så  hold dig disse tre gode råd for øje, når I kaster jer ud i en skilsmisse og en deling af jeres økonomi:

1.    Kend dine rettigheder

Alt for mange (især kvinder) giver afkald på en masse værdier og rettigheder, når blot de kan ”få børnene”. Desværre medfører det ofte, at de på sigt er dårligere stillet og føler sig snydt, fordi de ikke har fået del i den fælles opbyggede formue eller andre værdier, som kunne have gjort tilværelsen alene med børnene lettere.

Det ses ofte, at mænd indgår aftaler om at betale et forhøjet børnebidrag, selvom de ikke er forpligtet til det. Hvis mandens økonomiske situation ændrer sig på et senere tidspunkt, er det vanskeligt at få ændret aftalen om forhøjet bidrag.

Derfor skal du søge viden om dine rettigheder ved en skilsmisse for din egen og børnenes skyld, inden du laver bindende aftaler, som det ikke er muligt at komme ud af på et senere tidspunkt.

2.    Søg rådgivning

Aftaler om børnene og økonomi mellem dig og din eks er bindende, så derfor er det vigtigt, at du har fuldt overblik over, hvad aftalerne vil betyde for dig.

Derfor skal du søge rådgivning, inden I laver aftaler om børnene eller økonomi. 

3.    Lav skriftlige aftaler

Mundtlige aftaler er lige så bindende som skriftlige, men mundtlige aftaler er bare sværere at bevise, særligt hvis du og din eks bliver uenige/uvenner længere inde i forløbet/i fremtiden/ senere. 

Derfor skal I altid sørge for at lave skriftlige aftaler om vigtige forhold som eksempelvis aftaler om samvær med børnene.

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Kontakt vores familieadvokater, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning omkring skilsmisse:

Advokat Karen Marie Jespersen, e-mail: kmj@bklaw.dk, direkte tlf.nr. 69 13 71 19
Advokat Emma Hertel Theilmann, e-mail: 69 13 71 47, direkte tlf.nr.: 69 13 71 47
Advokat Christina Ruby, tlf. 69 13 71 64 eller cru@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Charlotte Beck, tlf. 69 13 71 65 eller cbe@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Sine Andreassen, tlf. 69 13 71 70 eller san@bklaw.dk

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Dødsfald og arv
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Skilsmissebørn - bopæl og samvær
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefællebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...

Konfliktnedtrappende skilsmisserådgivning

Hvad er vigtigst for dig i forbindelse med skilsmisse/samlivsophævelse?

En skilsmisse påvirker ikke bare de to, der går fra hinanden. Især børnene bliver påvirket, når deres forældre går fra hinanden. Der kan være meget “sparet” ved ikke bare at kæmpe for sine rettigheder og nedkæmpe sin eks. Det er ikke altid prisen værd at få ret.

Læs om konfliktnedtrappende skilsmisserådgivning...

Parttimefitting